Operasjonsbord

Medifa 2000

Multifunkjsonelt bord

Medifa

Medifa® er en ledende tysk produsent av gyn-stoler, operasjonsbord, undersøkelsesbenker og møbler til operasjonsrom.

Folkebadet.no