BARCO

Den nätverksbaserade digitala operationssalen

För att möta de ständigt föränderliga bildkraven i dagens operationsrum har Barco utvecklat Nexxis, en IP-plattform för det integrerade digitala operationsrummet. Nexxis bygger på IP med hög bandbredd, och erbjuder en flexibel och skalbar kirurgisk miljö som förbättrar arbetsflödeseffektivitet och teamsamarbete:

Dela video / ljud i och mellan OR-enheter
Utan fördröjning och komprimerad bild
Flexibel för att möta framtida behov
Supporterar 4K och 3D

 

Kontakta oss här om du önskar mer information.

 

Folkebadet.no