Bildehåndtering

IP-basert plattform for håndtering og integrering av medisinsk bilde og videoteknologi for diagnostisering, dokumentasjon og opplæring

Alt gjennom én kabel – Fremtidsrettet OR-integrasjon via IP