krober o2

VidiView IP-basert plattform

Vår partner Distributed Medical er utvikler og produsent av den moderne, nettverksbaserte plattformen VidiView for styring og redigering av bilder- og video, lagring og dokumentasjon samt integrasjon mot pasientjournalsystemer og PAX.

Hovedproduktet VidiView brukes på et stort antall sykehus i Norden og Nord-Europa, og har tilpasninger for mange medisinske fagområder. Løsningen er svært skalerbar fra ett undersøkelsesrom på et endoskopi-rac til 100+ operasjonssaler på flere sykehus spredd utover i en region, og effektiviserer arbeidsflyten.

VidiView er en ikke-proprietær fleksibel løsning hvor kunden står relativt fritt til å velge bildegivende enheter av de fleste fabrikat.

Løsningen tilbyr både stasjonær klinisk bildebehandling for operasjonssaler og undersøkelsesrom. Samt mobil bildebehandling for smarttelefoner og nettbrett, hvor man kan sende bilde/video direkte fra ulykkessted eller ambulanse via app på mobiltelefon til akuttmottak, eller legevakt. Bildene/videoene slettes automatisk fra mobiltelefon når de blir overført.

Et bredt spekter av integrasjonsalternativer inkludert Dicom, HL7 og web service API er tilgjengelig for å bygge en høy grad av sikkerhet og automatisering i løsningen.

Produktet er utviklet for nordiske og europeiske helsesystemer og oppfyller alle de høye kravene til sikkerhet, klinisk egnethet, regelverk og brukervennlighet som man forventer av medisinske IT-produkter.

Vi leverer VidiView på utstyr fra flere leverandører av hardware for bildeteknologi som EIZO og BARCO, alt etter kundens ønske.

Seeing is believing – vi demonstrerer gjerne!

Les mer hos Distributed Medical: https://distributedmedical.com/

Kontakt Meditek for mer informasjon og bestilling:

E-post: meditek@meditek.no

Telefon: 380 98 900