krober o2

EVA System – SANE-undersøkelse strømlinjeformet

SANE-undersøkelse strømlinjeformet. Et sikkert og brukervennlig rettsmedisinsk dokumentasjonssystem for raske undersøkelser. EVA kombinerer egenskapene til et videokolposkop og et digitalkamera for å muliggjøre bilde- og videoopptak av hele kroppen med eksterne kroppshulrom.

EVA System