Apollo Endosurgery har utviklet kirurgiske verktøy for noninvasiv kirurgi  i mage og tarm.

Apollo Endosurgery, Inc. er et medisinsk teknologiselskap fokusert på utvikling av neste generasjons kirurgiske verktøy for å kunne utføre mindre invasive inngrep i forbindelse med en rekke gastrointestinale tilstander, inkludert lukking av gastrointestinale defekter, håndtering av gastrointestinale komplikasjoner og behandling av fedme. Apollos enhetsbaserte terapier er et alternativ til invasive kirurgiske prosedyrer, og reduserer dermed komplikasjonsraten og reduserer de totale helsekostnadene. Apollos produkter tilbys i over 75 land i dag og inkluderer X-Tack™ Endoscopic HeliX Tacking System, OverStitch™ Endoscopic Suturing System, OverStitch Sx™ Endoscopic Suturing System og ORBERA® Intragastric Balloon.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon meditek@meditek.no

Ved kirurgiske inngrep i tarm viser det seg at man kan minimere risikoen for lekkasje ved å gjøre suturer med verktøyene X-Tack eller OverStitch i kombinasjon med Lumendi systemet.

Apollo Endosurgery

Med X-Tack™ Endoscopic HeliX Tacking system kan du sette suturer via biopsikanalen på ditt fleksible skop. Dette setter deg i stand til å suturere i både øvre og nedre gastriale trakt noninvasivt uten bruk av lapraskopi eller åpen kirurgi med alle fordelene dette medfører for pasient, mindre tidsforbruk, minske risiko for komplikasjoner osv.

Ta gjerne kontakt med oss for kurs og mer informasjon.

Lumendi