krober o2

Nexor veggsystemer

Nexor produserer lamper, forsyningsenheter og modulbaserte veggsystemer til operasjonsstuen.

Nexor veggsystem