Oksygenkonsentrator

En oksygenkonsentrator filtrerer ut oksygenet som finnes naturlig i luften, for å levere konsentrert oksygen til brukeren

De fleste oksygenkonsentratorer bruker en teknologi som kalles trykksving adsorpsjon (PSA). Dette er en teknologi som utnytter gassens molekylære egenskaper under trykk, til å skille ulike gasser fra hverandre.

Luften inneholder 21% oksygen og konsentratoren skiller dette fra de andre gassene som finnes naturlig i luften, for å kunne levere konsentrert oksygen til brukeren.

Enheten distribuerer oksygenet gjennom en maske, eller et nesekateter. Den kan også kobles sammen med utstyr for kontinuerlig positivt luftveis-trykk (CPAP) som kan brukes når man sover.

Hvem bruker en oksygenkonsentrator?

Oksygenkonsentratorer anbefales for personer med nedsatt lungefunksjon som gjør at lungene ikke opptar nok oksygen fra vanlig luft. Dette kan inkludere:

 • Søvnapné
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (Kols)
 • Emfysem
 • Astma
 • Kronisk eller akutt bronkitt
 • Cystisk fibrose
 • Lungebetennelse
 • Lungeødem
 • Lungekreft
 • Akutt respiratorisk nødsyndrom
 • Neuromuskulære lidelser som fører til pustevansker

Personer som normalt ikke har behov for ekstra oksygen, kan også ha fordel av å bruke en oksygenkonsentrator i enkelte situasjoner. Et vanlig eksempel er ved flyturer hvor oksygenkonsentrasjonen i flykabinen er lavere enn på landjorden.

Det kan da være vanskelig for lungene å absorbere nok oksygen. Dette kan føre til symptomer som hodepine, svimmelhet, kvalme, oppkast og smerte.

Man skal imidlertid aldri bruke en oksygenkonsentrator uten å ha klarert dette med lege.

Frihet med oksygen

Oksygensystemets kanskje viktigste egenskap er å gi brukeren frihet til å kunne leve så tilnærmet normalt som mulig. Ettersom konsentratoren ikke trenger påfyll av oksygen, behøver heller ikke brukeren å være redd for å gå tom.

Moderne oksygenkonsentratorer kan også leveres som små og svært kompakte enheter som er lette å bære med seg. Disse er normalt på størrelse med en liten håndveske, og har et lavt lydnivå.

Vi leverer oksygensystemer som er godkjent for bruk i fly, på tog, i båt og på buss. Når man trenger oksygen på reise vil vi bistå med systemet, papirarbeidet og eventuelle nødvendige godkjenninger.

Oksygenkonsentrator fra Meditek

Vi leverer både konsentratorer som er ment for enkelt å kunne bæres med seg, og stasjonære systemer egnet for støysensitive miljøer. Våre markedsledende produkter kjennetegnes av høy kvalitet og brukervennlighet.

I tillegg til at vi leverer konsentratorer, utfører vi også reparasjon og service, og bistår våre kunder med papirarbeid, godkjenninger og dokumentasjon.

Det skal være trygt og enkelt når Meditek leverer din oksygenkonsentrator