Belysning 

LED-baserte undersøkelseslamper

LED-baserte undersøkelseslamper

En unik dagslysopplevelse med en naturlig følelse

For operasjonsrommet og mindre undersøkelser