Om Meditek

Vår visjon er å berike livene til helsepersonell og pasienter med enklere, sikrere og mer inspirerende opplevelser

Vi skaper en bedre hverdag i helsevesenet ved å tilby innovative løsninger som effektiviserer arbeidet, sparer ressurser og gir trygghet.

Som kunde hos oss kan du forvente god service, oppfølging, kvalitetsprodukter med sømløse ikke-proprietære systemer og profesjonell prosesshåndtering.

Litt om oss

Meditek ble etablert i 1992 og er en norsk eid importør og leverandør av medisinsk utstyr med hovedkontor i Kristiansand. Meditek har også et søsterfirma i Sverige, Meditek medicinsk utrustning AB.

Vi leverer medisinsk teknologi til offentlig og privat sektor: systemer, produkter og service. Løsningene våre er fremtidsrettede og innovative.

Våre leverandører og samarbeidspartnere er i aller fremste rekke innen medisinsk tekniske løsninger. Som frittstående leverandør velger vi å tilby høyteknologiske produkter til konkurransedyktige betingelser og samtidig gi et høyt nivå av service.

Vi er ISO 9001 sertifisert, har Miljøfyrtårn-sertifisering og er medlemmer av Grøntpunkt returordning. Dette betyr at vi forplikter oss til å velge bærekraftige løsninger og stille miljøkrav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Ved å velge Meditek som din leverandør er du med som en aktiv pådriver i det grønne skiftet!

Våre spesialiteter:

 

 • Dokumentasjon med markedets beste løsninger og systemer for  bilde og videohåndtering med integrasjon mot DICOM, DIPS, PACS, VNA, MWL og PDQ
 • Medisinske skjermer fra ledende leverandører
 • Medisinske dører (Metaflex og Manusa)for alle behov: automatiske , gasstette, brannsikre og strålesikre hygienedører for sykehus, laboratorier og veterinærklinikker. Vi har monteringsavdeling!
 • Gastroenterologi Navicam kapselendoskopi-system med AI og mulighet for magnetisk navigasjon, for undersøkelser i hele den gastriske trakten. Lumendi for bedre og raskere kolonskopi undersøkelser og kirurgi
 • Gynekologisk utstyr som flere typer kolposkop m/kameraløsning gynstoler og tester
 • Oksygen: markedsledende stasjonært og portabelt utstyr og egen oksygen på reise-avdeling
 • Service på fleksible og rigide skop og prober med låneutstyr
 • Barnemasker for respirator og CPAP behandling

Track record

 • 1992 Meditek etableres med fokus på service, EMU kontroller og PPV på elektromedisinsk utstyr.
 • 2000 Inngår forhandleravtale med Yara Praxair (HydroGas) Salg og distribusjon medisinske gasser.
 • 2006 Lanserer Kröber, tyskproduserte “high end” oksygenkonsentratorer. 
 • 2008 Lanserer Animas insulinpumpe (Johnson & Johnson), og forhandler pumpen inn i det nasjonale insulinanbudet.
 • 2009 Lanserer Inogen portable oksygen systemer i Norge og Sverige, og forhandler disse inn i offentlige anbud.
 • 2012 etablerer eget kontor i Sverige med Meditek medicinsk utrustning AB; www.meditek.se
 • 2014 Meditek sertifiseres som “Miljøfyrtårn bedrift” og miljøfokuset blir en del av den daglige driften.
 • 2016 Etablerer samarbeid med Distributed Medical og VidiView for styring av medisinske bilder og video.
 • 2017 Vi lanserer vårt første produkt med kunstig intelligens: EVA Kolposkop med innebygd mulighet for diagnostisering.
 • 2019 Modulbygg av operasjonsrom Metaflex medisinske dører og Metaflex automatiske vakuum dører for operasjonsrom.
 • 2022 Lanserer NaviCam fra AnX, et kapsel endoskopi system med innbygd kunstig intelligens for diagnostisering som gir store tids og resurs besparelser.
 • 2022 Etablerer Overstitch/X-tac for “noninvasiv” suturing fra Apollo Endosurge/Boston Scientific.
 • 2023 ISO 9001 sertifiseres
 • 2024 Inngår samarbeid med Thermod AB for medisinske dører.

Medisinsk utstyr – definisjon

Medisinsk utstyr er en term som følger av EUs direktiver for denne typen utstyr. Dette er lagt til EUs område for industri og virksomheter («Industry and Enterprise»), hvilket betyr at produsenter og fremstillere har fått et utvidet ansvar for godkjenning og oppfølging i form av egenkontroll og risikoanalyse. Dette skiller seg i noen grad fra legemidler, som er underlagt enda større grad av myndighetskontroll.

Direktivene dekker utstyr og materialer (også biomaterialer) som brukes på mennesker for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Begrepet er meget omfattende og mange implantater er også klassifisert som medisinsk utstyr.

EMU Kontroll

Vi tilbyr kontroll av elektromedisinsk utstyr (EMU), på alle utstyrsenheter som er klassifisert som EMU. Kontrollen tilfredsstiller kontrollkravene til DSB, som fører tilsyn med etterlevelsen av forskriftene.

Alle virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr, tilbehør og systemløsninger, er under pålegg om å utføre kontroller for å sikre at utstyret tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav til enhver tid.

Dette sikres ved at utstyret brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål, i tillegg til at det jevnlig utføres vedlikehold. Spør oss gjerne om råd.

Rask utvikling

Den teknologiske utviklingen skjer i et akselererende tempo. Helsepersonellets kunnskap om teknologiske og medisinske perspektiver øker, og pasienters forventninger til presis diagnostisering og behandling er høy.

Som en frittstående formidler av medisinsk utstyr er vi ikke bundet opp av store internasjonale konserner, vi er fleksible og tilpasningsdyktige, holder oss oppdatert og tilbyr helsevesenet det fremste av nye løsninger. Vi har et mål om at løsningene vi tilbyr skal  ha gode brukergrensesnitt, ha en effektiviseringsfaktor og ivareta pasientsikkerhet og trygghet.

Ny teknologi betyr imidlertid ikke alltid det samme som en bedre løsning. Derfor forholder vi oss til systemer og produkter som vi ser at fungerer bra, og gir både helsepersonell og pasienter en bedre hverdag.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om medisinsk utstyr.