Full service løsning:

Fra produkter til oppfølging og service.

Meditek utfører service, reparasjoner og periodisk vedlikehold på medisinsk utstyr for stat, fylke, kommuner og private institusjoner.

Oksygen på reise

Endoskop

Ultralydprober

Service/EMU kontroll