Metaflex og Manusa Medisinske dører

Våre dørsystemer fra Metaflex og Manusa dekker behovet for spesialdører til sykehusets avdelinger og behov som  operasjon, røntgen, laboratoriet, sterilrom. Dørene leveres med egenskaper som: gasstette, brannsikre, med desinfiserende overflater, manuelle og automatiske dører samt slag- og skyvedører.

Dørsystemene fra våre samarbeidspartnere Metaflex og Manusa har en gjennomprøvet og solid kvalitet og er godt kjent og benyttet i norske sykehus i en årrekke. Vi har solid og lang erfaring med montering og service på dørene og er godt kjent i det helsefaglige miljøet.

Dørene leveres med automatikk og nødvendige sikkerhets funksjoner. Hermetiske dører kan koples til sentralt brannvarslings-anlegg og kan utstyres med IR-detektorer, fotoceller, slusefunksjon og elektrisk låsing.

Vi leverer også røntgenglass på mål med  tilpasset blyekvivalent.

 Les mer om Metaflex her

Les mer om Manusa her eller se Manusas produktkatalog her.

Meditek prosjekterer, monterer, gjør service og reparasjoner.

Spør oss om serviceavtale og kontakt oss gjerne for tilbud!

Manusa hermetisk glassdør. Når den er lukket har døren den høyeste tetthetsklassifiseringen testet mot UNE 85170:2016 og UNE-EN 121207:2017 standardene.