Medisinsk utstyr

Vi leverer medisinsk utstyr til offentlig og privat sektor

Meditek er leverandør av systemer, produkter og service innen medisinsk utstyr. Som kunde hos oss kan du forvente god service, sømløs oppfølging, kvalitetsprodukter, ikke-proprietære systemer og profesjonell prosesshåndtering.

Våre spesialiteter:

Bildehåndteringsløsninger
Belysning og pendler
Operasjonstilbehør og monteringsløsninger
Gynekologi – Urologi
Oksygen
Barnemasker

Medisinsk utstyr – definisjon

Medisinsk utstyr er en term som følger av EUs direktiver for denne typen utstyr. Dette er lagt til EUs område for industri og virksomheter («Industry and Enterprise»), hvilket betyr at produsenter og fremstillere har fått et utvidet ansvar for godkjenning og oppfølging i form av egenkontroll og risikoanalyse. Dette skiller seg i noen grad fra legemidler, som er underlagt enda større grad av myndighetskontroll.

Direktivene dekker utstyr og materialer (også biomaterialer) som brukes på mennesker for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Begrepet er meget omfattende og mange implantater er også klassifisert som medisinsk utstyr.

Meditek som leverandør

Meditek ble etablert i 1992 og er en norsk leverandør av medisinsk utstyr, med hovedkontor i Kristiansand. Våre leverandører og samarbeidspartnere er i fremste klasse innen medisinsktekniske løsninger og systemer.

Som en frittstående leverandør kan vi tilby konkurransedyktige betingelser og et svært høyt nivå av service.

EMU Kontroll

Vi tilbyr kontroll av elektromedisinsk utstyr (EMU), på alle utstyrsenheter som er klassifisert som EMU. Kontrollen tilfredsstiller kontrollkravene til DSB, som fører tilsyn med etterlevelsen av forskriftene.

Alle virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr, tilbehør og systemløsninger, er under pålegg om å utføre kontroller for å sikre at utstyret tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav til enhver tid.

Dette sikres ved at utstyret brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål, i tillegg til at det jevnlig utføres vedlikehold. Spør oss gjerne om råd.

Rask utvikling

Den teknologiske utviklingen skjer i et akselererende tempo. Helsepersonellets kunnskap om teknologiske og medisinske perspektiver øker, og pasienters forventninger til presis diagnostisering og behandling er høy.

Som en frittstående formidler av medisinsk utstyr kan vi være fleksible og tilpasningsdyktige når det gjelder utvikling av systemer og produkter. Vi er ikke bundet til enkelte produsenter og kan derfor holde oss oppdaterte og tilby det fremste av nye løsninger.

Ny teknologi betyr imidlertid ikke alltid det samme som en bedre løsning. Derfor forholder vi oss til systemer og produkter som vi ser at fungerer bra, og gir både helsepersonell og pasienter en bedre hverdag.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om medisinsk utstyr.