Ved å velge Meditek som din leverandør er du med som en aktiv pådriver i det grønne skiftet!

Som kunde hos oss kan du forvente god service, oppfølging, kvalitetsprodukter med sømløse ikke-proprietære systemer og profesjonell prosesshåndtering.

Meditek som leverandør

Meditek ble etablert i 1992. Vi er en norsk eid importør og leverandør av medisinsk utstyr og har hovedkontor i Kristiansand.

Våre løsninger for helsesektoren er fremtidsrettede og innovative. Vår ambisjon er at våre produkter og systemer sparer resurser og tid, forenkle arbeidsoppgaver og skaper en enklere, tryggere og mer interessant hverdag for helsepersonell og pasienter.

Våre leverandører og samarbeidspartnere er i fremste klasse innen medisinskteknologi og som frittstående leverandør velger vi å tilby høyteknologiske produkter til konkurransedyktige betingelser og samtidig gi et høyt nivå av service.

Vi har Miljøfyrtårn-sertifisering og er medlemmer av Grøntpunkt returordning. Dette betyr at vi forplikter oss til å velge bærekraftige løsninger og stille miljøkrav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Ved å velge Meditek som din leverandør er du med som en aktiv pådriver i det grønne skiftet!

Våre spesialiteter:

 

 • Dokumentasjon med markedets beste løsninger og systemer for  bilde og videohåndtering med integrasjon mot DICOM, DIPS, PACS, VNA, MWL og PDQ 
 • Medisinske skjermer fra ledende leverandører
 • Medisinske dører for alle behov: automatiske , gasstette, brannsikre og strålesikre hygienedører for sykehus, laboratorier og veterinærklinikker
 • Gynekologisk utstyr som flere typer kolposkop m/kameraløsning gynstoler og tester
 • Oksygen: markedsledende stasjonært og portabelt utstyr og egen oksygen på reise-avdeling
 • Service på fleksible og rigide skop og prober med låneutstyr
 • Barnemasker for respirator og CPAP behandling

Milepæler

 • 1992 Meditek etableres med fokus på service reparasjoner og PPV på elektromedisinsk utstyr.
 • 2000 Inngår samarbeid med Yara Praxair (HydroGas) Salg og distribusjon medisinske gasser.
 • 2008 Lanserte Animas insulinpumpe (Johnson & Johnson), og forhandler pumpen inn i det nasjonale insulinanbudet.
 • 2009 Lanserer Inogen portable oksygen systemer i Norge og Sverige, og forhandler disse inn i offentlige anbud.
 • 2012 etablerer eget kontor i Sverige med Meditek medicinsk utrustning www.meditek.se
 • 2014 Meditek sertifiseres som “Miljøfyrtårn bedrift” og miljøfokuset blir en del av den daglige driften.
 • 2016 Etablerer samarbeid med Distributed Medical og VidiView for medisinsk bildestyring.
 • 2017 Vi lanserer vårt første produkt med kunstig intelligens: EVA Kolposkop med innebygd mulighet for diagnostisering.
 • 2019 Modulbygg av operasjonsrom og automatiske dører for operasjonsrom.
 • 2022 Lanserer AnX kapsel endoskopi system med innbygd kunstig intelligens for diagnostisering som gir en enorm tidsbesparelse.
 • 2022 Etablerer Overstitch/X-tac for “noninvasiv” suturing fra Apollo Endosurge/Boston Scientific.
 • 2023 ISO 9001 sertifiseres
 • 2024 Inngår samarbeid med Thermod AB for medisinske dører.

Medisinsk utstyr – definisjon

Medisinsk utstyr er en term som følger av EUs direktiver for denne typen utstyr. Dette er lagt til EUs område for industri og virksomheter («Industry and Enterprise»), hvilket betyr at produsenter og fremstillere har fått et utvidet ansvar for godkjenning og oppfølging i form av egenkontroll og risikoanalyse. Dette skiller seg i noen grad fra legemidler, som er underlagt enda større grad av myndighetskontroll.

Direktivene dekker utstyr og materialer (også biomaterialer) som brukes på mennesker for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Begrepet er meget omfattende og mange implantater er også klassifisert som medisinsk utstyr.

EMU Kontroll

Vi tilbyr kontroll av elektromedisinsk utstyr (EMU), på alle utstyrsenheter som er klassifisert som EMU. Kontrollen tilfredsstiller kontrollkravene til DSB, som fører tilsyn med etterlevelsen av forskriftene.

Alle virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr, tilbehør og systemløsninger, er under pålegg om å utføre kontroller for å sikre at utstyret tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav til enhver tid.

Dette sikres ved at utstyret brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål, i tillegg til at det jevnlig utføres vedlikehold. Spør oss gjerne om råd.

Rask utvikling

Den teknologiske utviklingen skjer i et akselererende tempo. Helsepersonellets kunnskap om teknologiske og medisinske perspektiver øker, og pasienters forventninger til presis diagnostisering og behandling er høy.

Som en frittstående formidler av medisinsk utstyr er vi  er ikke bundet opp av store internasjonale konsernervi fleksible og tilpasningsdyktige. våre  systemer og produkter. Vi er ikke bundet til enkelte produsenter og kan derfor holde oss oppdaterte og tilby det fremste av nye løsninger.

Ny teknologi betyr imidlertid ikke alltid det samme som en bedre løsning. Derfor forholder vi oss til systemer og produkter som vi ser at fungerer bra, og gir både helsepersonell og pasienter en bedre hverdag.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om medisinsk utstyr.