BARCO

Den nettverksbaserte digitale operasjonssalen

For å møte de stadig skiftende kravene til bilde i operasjonsstuen har Barco utviklet Nexxis. Det er en IP-plattform for den integrerte digitale operasjonsstuen. Nexxis bygger på IP med høy båndbredde, og gir en fleksibel og skalerbar kirurgisk miljø som forbedrer effektivitet og teamsamarbeid:

Del video / lyd i og mellom OR
Uten forsinkelse og -komprimert bilde
Fleksible for å møte fremtidige behov
Gir støtte for 4K og 3D

For mer informasjon, kontakt Meditek:
E-post: meditek@meditek.no
Telefon: 380 98 900

Folkebadet.no