Bildesystemer

Den nettverksbaserte digitale operasjonssalen

For å møte de stadig skiftende kravene til bilde i operasjonsstuen har Barco utviklet Nexxis. Det er en IP-plattform for den integrerte digitale operasjonsstuen. Nexxis bygger på IP med høy båndbredde, og gir en fleksibel og skalerbar kirurgisk miljø som forbedrer effektivitet og teamsamarbeid:

Del video / lyd i og mellom OR
Uten forsinkelse og -komprimert bilde
Fleksible for å møte fremtidige behov
Gir støtte for 4K og 3D

Kontakt Erik Asteberg for mer informasjon.Tlf.: 90211961 / erik@meditek.no

Folkebadet.no